Zúčastníme se mezinárodního projektu!

Založeno: 03.01.2018 23:59

Novinky

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN S PODPOROU EVROPSKÉ KOMISE

Možná jste již zaslechli, že se náš Spolek účastní mezinárodního projektu Heroes of inclusion and transformation. Ráda bych všem předala pár informací.

napsala Lenka Šrejberová

O co jde? Tento projekt je pro učitele, terapeuty, poradce, umělce a další lidi, kteří pracují

s dalšími lidmi a chtějí rozvíjet sebe i svou práci a zároveň reflektovat metody své práce, aby je mohli zaznamenat do manuálu, který se pak bude šířit veřejně. Může tak obohatit další lidi, pracující v podobných skupinách. Pracuje se s konceptem Cesty Hrdiny od Paula Rebillota. To byl výborný americký divadelní herec, který vytvořil výše zmíněnou metodu vycházející z divadelních technik, rozvíjející osobnost účastníků.

Jaký bude průběh? Projekt je mezinárodní a z každého státu jsou vybráni 4 zástupci (učitelé, terapeuti, poradci, umělci …), kteří se v průběhu devatenácti měsíců schází na pravidelných setkáních a reflektují svoji činnost. Osu celého projektu tvoří dva velké sedmidenní semináře.

Na prvním z nich si účastníci na vlastní kůži zažijí Cestu Hrdiny. Potom na daném tématu pracují se svou skupinou na domácí půdě, sepisují metodiky atp. Na druhém velkém setkání prezentují výsledky teoreticky i prakticky. Výsledkem celého projektu je zmíněný manuál.

Jak se to týká našeho Spolku? Jak jistě víte, mám na starost soubor začínajících herců Divadlo za zrcadlem. Než jsme začali tvořit hru Já...JáJa, pracovali jsme na sobě v Divadelní Dílně, kde jsme rozvíjeli nejen herecké, ale i osobností schopnosti a dovednosti.

Ze zpětných vazeb Zrcátek vyšlo najevo, že velmi oceňují sebezkušenostní přesah divadelní práce, který rozvíjí nejen jejich divadelní kompetence, ale i osobnost. Tento projekt by nám umožnil opět se někam posunout a přizvat do divadla i nové lidi, mladé i starší. A protože není nijak omezen horní hranicí věku, mohou se zapojit i další členové spolku! S Cestou Hrdiny mám osobní zkušenost a vím, že to mělo velký vliv na můj osobní i divadelní život. Ráda bych tento zážitek zprostředkovala i dalším zájemcům a přivezla k nám do Úpice nový vítr.

Kdo se doopravdy může projektu zúčastnit? Divadelní tábor bude pro všechny zasvěcené zájemce (16+) ve stylu dílen Jiráskova Hronova, Loutkářské Chrudimi atp., kde se týden pracuje    s nějakým tématem, účastníci si odnášejí zkušenosti s danou divadelní metodou a tvoří se závěrečné představení.

Spolek bude spolupracovat s týmy z Rakouska, Islandu, Španělska, Srbska a Slovenska.

Společně vytvoříme elektronickou publikaci v angličtině a v češtině – s podrobným popisem metodik vycházejících z praxe. Bude dostupná široké veřejnosti.

Kdo tvoří HIT tým Lenky Šrejberové?

(zleva) MgA. Hana Strejčková, dramaturg, herec, režisér a lektor metody Jacques Lecoq, Mgr. Darina Deánková, dramaterapeut, Bc. Lenka Šrejberová, dramaterapeut, ochotník, lektor, herec a speciální pedagog, Mgr. Markéta Jírová Exnerová, gestalt psychoterapeut.

Co to bude stát?

Projekt Erasmus+ hradí veškeré náklady spojené s dopravou, ubytováním i stravováním účastníků projektu, my poskytneme prostor divadla na divadelní tábor na počátku července.

Závěr?

Jdeme do toho! 

Navigace

Kontaktní informace

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:47466014