Premiéra inscenace Královna Dagmar za rohem

Založeno: 16.01.2022 20:26

Novinky

Vážení diváci a příznivci našeho divadla,
   konečně po dlouhé pauze máme pro Vás připravenou další premiéru! Věřte, nevěřte, ale 29. ledna a 8. února 2022, vždy od 19.00, Vám představíme slavnou dánskou královnu českého původu v inscenaci hry Královna Dagmar! Podivuhodný příběh Přemyslovny na dánském trůnu v historických datech i legendách z pera Ludvíka Kundery a Miloslava Klímy, v režii Ladislava Peřiny, za doprovodu hudby Jana Prouzy a v kostýmech Ireny Vylíčilové. Přečtěte si více po rozkliknutí novinky.

   Vstupenky jsou v tradičním předprodeji úpického Infocentra na náměstí, případně v divadle, nejdříve však hodinu před začátkem představení. První repríza 8. 2. 2022 je zahrnuta do úpického předplatného. 

Všechny vás srdečně zveme!

Vladimír Hetflejš

Upoutávka Televize-JS

Kam se ztratila 197. sezóna úpického divadla? A co bude dál?

   Sežral ji covid, to se jinak nedá říct! Osmého března 2020 jsme naposledy zahráli Prodanou nevěstu ve vyprodaném sále Filharmonie v Hradci Králové – a pak přišlo virové STOP! Teď je polovina ledna 2022, a kdo ví, zda plánovaná premiéra 29. ledna bude! Tedy, ona určitě bude, ale třeba později! Za každou premiérou je ukryto mnoho práce, ale tentokrát nám pandemie prodloužila přípravy inscenace minimálně o rok! Ale zdá se, že vidíme světélko v tunelu… A pak bude znovu i Prodaná nevěsta a další inscenace, protože divadlo musí žít! Ostatně se valem blíží úpická divadelní sezóna s číslem 200! Takže – vítejte v divadle!

Vítá vás Královna Dagmar!

   Jste překvapeni? Ne, žádná pohádka! Čistá historie! No, trochu nám pomohou i legendy, ale Přemyslovské! A s muzikou! Asi byste měli vědět, na co vás zveme. Tedy dovolte menší uvedení do situace!

Královna Dagmar ožívá v legendách

   Česká princezna Markéta Přemyslovna se roku 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného. Královnu, kterou v Česku zná málokdo, Dánové milují a dodnes ožívá v mnoha legendách a písních. Když se v Dánsku řekne 'královna Dagmar', lidé si hned připomenou mladičkou půvabnou a šlechetnou královnu. Málokdo však ví, že pocházela z českého královského rodu Přemyslovců, která se narodila jako Markéta Drahomíra, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho první manželky Adléty Míšeňské – a byla současně nevlastní sestrou svaté Anežky České.

   Přemysl Otakar I., otec Markéty, dovedně uplatňoval sňatkovou politiku, díky níž se sjednávalo přátelství různých dynastií Evropy. Dceři tak našel vlivného ženicha. Svatba se konala v roce 1205 v Lübecku a Markéta Drahomíra po ní přijala jméno Dagmar.

   Královna Dagmar, jakási spojnice mezi českým královstvím a severní Evropou, měla po svatbě vůči svému manželovi několik přání – osvobodit příbuzného krále Valdemara, snížit lidu daně, osvobodit vězně a přestat zbytečně válčit.

   Tam někde asi pramení dánská oblíbenost královny Dagmar! Navíc byla údajně velmi krásná, laskavá a vždy toužila po spravedlnosti.

   Dánský král Waldemar Vítězný pak byl úspěšný panovník a sjednotitel dánského území.

   Kolik jí bylo, když se stala dánskou královnou? U jejího data narození 1186 máme veliký otazník, mohla se totiž narodit také o čtyři roky později, takže jí bylo 15 nebo 19 let, každopádně to byla velmi mladá dívka. Dá se předpokládat, že byla sebevědomá Přemyslovna, přičemž úroveň dánského dvora byla zřejmě srovnatelná s úrovní dvora Přemyslova.

   Měla dvě děti, o kterých víme bezpečně. První syn Valdemar Mladý by byl asi dědicem trůnu, ale bohužel zemřel velmi mladý nešťastnou náhodou při lovu – byl zastřelen. Pak měla druhé dítě, které ji stálo život. Zemřela sedm či osm let po sňatku. Dodnes se vypráví legenda o její smrti v Ribe, kam král Valdemar spěchal, až uštval koně. Dagmar mu na smrtelném loži po neúspěšném císařském řezu, který nezachránil ji ani dítě, doporučovala, aby si vzal za budoucí manželku Kirsten – jednu z jejích dvorních dam. Neposlechl ji, vzal si Berengarii Portugalskou, a moc dobře to nedopadlo!

   Mezi Dánskem a Českem existuje od té doby jediný problém – nevíme přesně, kdy královna Dagmar zemřela. Bylo to 24. května, ale jestli v roce 1213, jak tvrdí Dánové, nebo 1212, jak soudí někteří čeští historikové, to nevíme.

   Královna Dagmar je pochovaná v Ringstedu. Z jejího hrobu pochází i emailový křížek byzantského původu z 10. století, který dostala od matky při odjezdu z Pražského hradu. Následně...  a dost! To už bychom prozradili moc! Ten příběh musíte vidět!

   A co můžeme prozradit o autorovi hry?

LUDVÍK KUNDERA - autor

22.března 1920 - 17.srpna 2010

   Český básník, dramatik, prozaik, překladatel z němčiny, editor a literární historik byl synovcem klavíristy a hudebního vědce Ludvíka Kundery a bratrancem spisovatele Milana Kundery.

   Po maturitě na litoměřickém gymnáziu (1938) se zapsal na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale přešel do Brna. Tam ho zastihlo uzavření vysokých škol, proto studium na Masarykově Univerzitě, obor bohemistika a germanistika, dokončil až v roce 1946.       

   Za války byl totálně nasazen v Německu. Po válce se stal jedním ze zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra.

   V letech 1968–70 byl dramaturgem Mahenovy činohry v Brně, odkud byl normalizací vypuzen a žil bez stálého zaměstnání, avšak při pokračující literární činnosti. Bylo mu zakázáno publikovat, přesto se literatuře věnoval i nadále – mimo jiné pod pseudonymem Fernand Gromaire překládal německou poezii. Jako historik se zaměřoval zejména na Františka HalaseHanse Arpa a Ber-tolta Brechta. Ve svých rozhlasových hrách usiloval o antiiluzívní divadlo.

   V letech 1991–2004 přednášel na katedře germanistiky Filozofické fakulty University Palackého v Olomouci.

   V roce 1994 byl jmenován čestným občanem města Brna, v roce 2000 byl jmenován čestným občanem města Litoměřice. V červnu 2000 převzal v Bratislavě Cenu Jána Smreka za celoživotní dílo. V roce 2002 převzal na lipském mezinárodním knižním veletrhu 'Cenu za celoživotní dílo' oceňující přínos ke zprostředkovávání české a německé literatury.

   28.října 2007 mu prezident České republiky Václav Klaus udělil Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

   Nadace Charty 77 ho v roce 2009 vybrala za laureáta Ceny Jaroslava Seiferta  za „celoživotní literární dílo“.

MILAN KLÍMA - dramaturgie

   Prof. Mgr. Miloslav Klíma, pedagog Katedry alternativního a loutkového divadla působí na pražské DAMU od počátku 90. let. Vychoval řadu tvůrčích osobností. Ve spolupráci s prof. Mgr. Josefem Kroftou, prof. Petrem Matáskem a Jiřím Vyšohlídem vytvořil legendární tvůrčí tým v královéhradeckém Divadle DRAK. Jejich velký mezinárodní dosah při prosazování moderního divadla byl ve své době nevídaný. V 80. letech se podílel v Hradci Králové na celé řadě velmi úspěšných projektů, které oslovily jak mladé, tak dospělé publikum.

   Po Hře o Dorotě (1983) a Prodané nevěstě (2018) je Královna Dagmar již třetí inscenací, se kterou prof. Miloslav Klíma významně pomohl našemu divadlu! Děkujeme!  

   A co konkrétně říká Miloslav Klíma ke Královně Dorotě? To najdete v programu vydaném k této inscenaci.

LADISLAV PEŘINA - režie

   Naším cílem nebylo vytvořit historické drama. Vybrané téma se nám zdálo být vhodné k tomu, abychom ukázali na pomyslném jevištním kolotoči dějin, že základní lidské vlastnosti a problémy jsou stále stejné, a to bez ohledu na to, ve kterém století se odehrávají. Že láska, zra-da, touha po moci a všechno, co z toho vyplývá, bylo na světě už od chvíle, kdy lidé začali myslet a cítit.  A konec konců, co se historie týče, myslíme, že jsme se proti ní příliš neprohřešili. Jenom konec našeho představení jí neodpovídá. Ale děje se tak zcela cíleně.                                                                  

   Myslíme si, že zvláště v dnešní, poněkud složité době, by lidé neměli odcházet z divadla s depresí v duši, ale naopak s nadějí. A pokud se nám podařilo ve vás alespoň trochu naděje probudit, nebyla naše práce zbytečná!

JAN PROUZA - hudba

   Pochází z Náchoda, absolvoval Státní konzervatoř Pardubice, kde studoval hru na akordeon, klasickou kytaru a klavír.

   Po ukončení základní vojenské služby nastoupil jako kantor v ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem, kde působí dodnes. Kompozici vážné i populární hudby se věnuje již od doby studia na konzervatoři. Zajímají ho písně, instrumentální skladby i scénická hudba.

   S kolegou Ladislavem Peřinou zavedli na škole cyklus pravidelných tzv. autorských koncertů, kde spolu s některými dalšími kolegy prezentují svoji tvorbu. Spolupracuje i s literárně-dramatickým oddělením školy, vedeným Ladislavem Peřinou, na tvorbě scénické hudby. Tak vytvořil i hudbu pro Královnu Dagmar. Vznikla po řadě konzultací strávených nad scénářem.

   Hudební složka obsahuje mimo jiné 14 krátkých motivů, které v průběhu děje zazní v přesně stanoveném okamžiku. Prioritou je slovo – následný hudební motiv jen zdůrazňuje a podbarvuje výraz a smysl pronesených slov. Písně vznikly na původní texty, jen s nepatrnými ob-měnami. Všichni hudebníci se zhostili svých partů skvěle – mají moji úctu a vděk!  

IRENA VYLÍČILOVÁ - kostýmy

   Narodila se v Krnově, doma je v Úpici. Po gymnáziu vystudovala v Praze střední pedagogickou školu, pracovala ve školství, později v kultuře. Ráda vzpomíná na legendu úpického dětského divadla – Zdenu Šmídovou, která i ji od dětství zasvěcovala do tajů prken, co znamenají svět. Pokoušela divadlo i film ve študácké partě okolo spolužáka a kamaráda, dnes vynikajícího českého filmového tvůrce Mirka Janka.

   Má za sebou bezpočet rolí s mnoha oceněními z divadelních přehlídek, ale také množství cen za kostýmní a scénické výpravy. Byla a je duší úpického divadla. Ostatně - vždyť ji znáte!

Navigace

Kontaktní informace

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:47466014