NOC V DIVADLE

Založeno: 11.07.2013 21:33

Novinky

Trošku jsme si lámali hlavu s tím, jak odměnit malé divadelníky za jejich účast na 3D Festiválku. Při tom jsme si uvědomili, že jsme dětem umožnili seznámit se s jevištěm, šatnami..., ale že další prostory v divadle jim zůstaly utajeny. A tak se zrodil nápad uspořádat pro ně NOC V DIVADLE.
Sraz byl v pátek 21. května v šest večer před Bohémou. Spacáky, které si nocležníci donesli, šly hned hned stranou. Připraven byl náročný program. Na úvod byly děti rozděleni do skupin, dostaly zadané téma (Sněhurka a sedm trpaslíků), vybraly si k němu zdánlivě nepoužitelné rekvizity a pod dohledem členů ochotnického spolku měly necelé dvě hodiny na vytvoření krátké scénky. Dalším bodem programu byla procházka (s výkladem Pavla Švorčíka) celou budovou doslova od sklepa až po půdu. Jen málo lidí se může pochlubit, že bylo u stropních reflektorů, v promítací kabině a nebo se dokonce prošlo po tajném únikovém schodišti. Pak si děti vzájemně předvedly výsledky svého tvoření. Až jsme se my starší divili, jaký pohledu na zdánlivě banální téma malí tvůrci našli... Zbytek programu tvořil film a stezka odvahy (opět po budově divadla).
Špitání nespavců pak bylo v divadelní Bohémě slyšet ještě dlouho přes půlnoc. Ranní soutěže a převzetí pamětních listů celou NOC zakončilo.
Díky všem, kteří se o nevšední zážitek děti přičinili. Díky za buchty, upečené ředitelkou MKS. Diky nejen za koláče, Janě Lachmanové. A také díky za pomoc překvapivě velkému počtu herců a héreček našeho spolku. Kdo chtěl, čas si tentokrát opravdu udělal.  

Navigace

Kontaktní informace

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:47466014