MUZEJNÍ NOC, byla - nebyla...

Založeno: 13.06.2008 00:00

Novinky

Byla. V pátek 6. června. Bylo otevřené muzeum v radnici, Dřevěnka a vše doprovázel program u obou těchto objektů (kapela, šermíři apod.). A taky byla připravena procházka Čapkovými pohádkami z našeho kraje. Scénář vytvořil Pavel Švorčík a v rolích jednotlivých pohádkových postav jsme se představili my - úpičtí divadelníci. Idea byla taková, že celou akci zahájí na náměstí před radnicí kouzelník Magiáš (Jarda Jebousek), pak se postupně vydají na určenou trasu čtyři páni doktoři Čapkové a každý z nich povede skupinku dětí i dospělých. Cestou budou vyprávět pohádky nebo motivy z pohádek a taky potkají „oživlé" pohádkové postavy. Magiáš skutečně vše zahájil, ale na trasu se pak vydaly jen tři skupinky, protože přišlo málo zájemců. S první šel pan „doktor" Slávek Matyska, se druhou Ivan Pospíšil a se třetí šli dokonce dva doktůrci - Pavel Černý a Pavel Švorčík. První, koho potkali, byl havlovický vodník v potoce (Maruška Píšová), kterého trápilo revma. Další byly Rusalky na louce (Lenka Šrejberová a Iveta Suchánková), z nichž měla vždycky jedna poraněnou nohu. V lese pak natrefili na sípajícího Hejkala (Irena Vylíčilová), který od toho svého skřehotání skoro přišel o hlas. A na závěr na ně vybafla banda loupežníků (Zuzka Beránková, Martin Hůlek, Pavel Mach, Eva Mádrová, Zina Rýgrová, Jana Sedláčková, Pavlína Suková, Eva Šlegrová, Marek Zvelebil), kteří měli od kozího potrkání poraněného svého šéfa Lotranda. A doktoři léčili a léčili...
** Za sebe mohu říct, že: počasí přálo, akce to byla skvělá, my divadelníci jsme se bavili a snad i všichni ti, kdo se vydali na tuto cestu spolu s doktory. Ale za sebe jsem si taky maličko posteskla: jen kdyby těch účastníků bylo trošku víc...
** Na to mi bylo řečeno, že: to v Úpici není zvykem.
** Já ale vím, že v Úpici se taky dost drbe, a tak věřím, že se zpráva o této hezké akci rychle roznese a někdy příště se při něčem podobném setkáme s více než stovkou účastníků. Bylo by to fajn!
(A pokud se chcete alespoň ve zkratce seznámit s průběhem této akce, stačí se podívat na webové stránky Úpice. Je tam reportáž JS televize.)
Zina Rýgrová

Navigace

Kontaktní informace

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:47466014