Komedie o hvězdě 2006

Úvodní slovo

Vypodobnění s osobami narození Krista Pána
s rozvržením mluvy jejich v řeči vázané

Autor: Podle starých rukopisů, zvláště Metelkova paseckého, zkomponýroval 
a Léta Páně 1967 znovu na světlo vydal Jan Kopecký
Úprava: Pavel ŠVORČÍK
Hudba: Mojmír BALLING
Úprava hudby: Zdeněk MÖGLICH
Režie: Pavel ŠVORČÍK

 

O HVĚZDÁCH
Učitelský pomocník se nesměl ženit. Nevím, zda to bylo proto, aby svými požadavky na plat (rodiny tenkrát byly početné) nezatěžoval obecní pokladnu, nebo z nějakého jiného důvodu, ale důsledek byl blahodárný. Nikdo mu totiž nevykládal, že myslí na blbosti a zbůhdarma kouká na hvězdy, zatímco by měl pověsit záclony. A tak Věncezslav Metelka mohl koukat na hvězdy a protože to bylo v Pasekách u Vysokého nad Jizerou (a byla první polovina devatenáctého století), měl ke hvězdám blíž a viděl je jasněji. No a jak se tak na ně díval, říkal si: ,,Maminka mi kdysi povídala, že na obloze je někde i moje hvězda. Kterápak to asi může být? Tahleta ne, ta tak divně bliká, ta bude určitě souseda Matysky. Támhleta asi také ne, ta je do zelena, ta bude asi souseda Pospíšila. Tamta je do modra, ta bude Vylíčilova, ta další je zase celá červená, ta je určitě..., ale to ne, taková ona zase není... A ta pěkná, droboučká, ta bude určitě slečny Suchánkový. Ale čí je ta jasná? Ta je opravdu krásná, o té musím napsat."
A začal psát...

Hle, přijde Pán, Spasitel náš,
všichni zaplesejme.
Přijde žádaný Mesiáš,
hospodu připravte.
Přijde, přijde Vykupitel náš
Pánu chválu vzdejme.

...a psal a psal, a když dopsal, tak co napsal vzal a uháněl s tím do Vysokého k ochotníkům. Ti to nazkoušeli, a protože jím Metelka během zkoušek vyprávěl, jak ho to napadlo, nazvali to Komedie o hvězdě. Ani si nevšimli, že vyšla nová hvězda. Ta Metelkova. Jindy se na hvězdy díval Jindřich Šimon Baar, Metelkovu hvězdu uviděl a začal psát. A psal a psal a to co napsal nazval Zapadlí vlastenci. A na obloze se objevila hvězda Baarova. Potom zase hvězdy pozoroval Jan Kopecký a uviděl tam Baarovu hvězdu, přečetl si tedy Zapadlé vlastence a uháněl do Vysokého. Posháněl tam Metelkovy rukopisy a začal psát. A i jemu vyšla hvězda. No a my jsme jednou pili pivo Na Plotě, a jak už jsme toho měli dost, nemohli jsme udržet hlavu a ta se nám zvrátila dozadu. A co nevidíme. Čtyři krásné hvězdy. Meditovali jsme tedy nad tím, jestli tam opravdu jsou, nebo jestli je to tím pivem. Ptali jsme se kolemjdoucích, zda je tam také vidí, ale ti tam viděli jen matné záblesky. No to přece není možné, říkali jsme si, když je tam vidíme my a je nás tady skoro třicet, proč je tam nevidí ti ostatní? Až jeden z nás řekl: ,,Nedá se nic dělat, budeme jim je muset pořádně ukázat". A tak je tady máte.

Pavel Švorčík

Finálová koleda:

Pochválen buď Ježíš Kristus milej Matěji!
Až na věky! Kam pospícháš bratře Ondřeji?
Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím,
prosím bratře, vrať se se mnou, něco ti povím.

Naši hoši v noci pásli blízko Betléma,
velká jasnost na obloze jako den byla.
Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil Kristus - pán pravdu mluvili.

Nechoďme tam jako blázni milej Ondřeji,
abychom tam nešli prázdni, když nic nemají.
Pojďme pro kamarády, naberem sebou dary,
až toho hodně shledáme, půjdem spěšněji.

Anička pana rychtáře smetany trošku,
Sekundýna mlynářova mouku, krupičku,
Monika kramářova cukrkandl, fíky má
a Mařenka šenkýřova pivo, víno dá.

My, bratři, hudbu štemujme, budeme hráti.
Kdepak jsou ty malé děti, ať jdou zpívati!
Franto pískej klárnety, Ondřeji, vem valdhorny,
Tadeáši polní trouby a Nácku bubny.

Nynčko půjdem na koledu k pánům sousedům,
Ježíšek ráčí požehnat váš příbytek, dům.
Ježíšek nám povídal, kdo by nám koledu dal,
že se sním o to rozdělí, třebas málo dal.

 

Vznik inscenace finančně podpořil Městský úřad Úpice

O inscenaci

Představení řídí Jana Šrejberová
Návrh scény Pavel Švorčík
Výroba scény Pavel Mach, Pavel Švorčík
Kostýmy Irena Vylíčilová
Hudba Mojmír Balling, úprava Zdeněk Möglich
Světla Josef Kult, Karel Roubík
Produkce Zdeněk Vylíčil
Režie Pavel Švorčík

Osoby a obsazení

Vopovědník Aleš Kleiner
Žid 1 a Soused 1 Květoslav Matyska
Žid 2 a Soused 2 Pavel Černý
Žid 3 a Soused 3 Marek Zvelebil
Voják 1 Libor Truneček (Jan Špaňko)
Voják 2 Pavel Mach (Petr Králík)
Dráb Čeněk Mach (Milan Nývlt)
Čert Petra Nývltová
Smrt Jana Sedláčková
Anjel Jana Soukupová
Marija Iveta Suchánková
Jozef Zdeněk Dietrich
Herodes král Marie Píšová
Nykanor, služebník Herodesův Eva Šlegrová
Klíma Jana Šrejberová (Ivan Pospíšil)
Bartoš Zdeněk Vylíčil
Matouš Dáša Machová
Král Arabský Jindra Kleinerová
Král ze Sáby Zina Rýgrová
Král Mouřenín Eva Jörková
Zákoník 1 Jaroslav Kadaník ml.
Zákoník 2 Pavel Švorčík (Čeněk Mach)
Ženy Jana Kadaníková, Jana Kulhánková, Lenka Šrejberová, Irena Vylíčilová
Andělé Irena Dvorská, Veronika Dvorská, Petra Krejzlová, Mirek Podlipný, Markéta Vránová

Ocenění

Východočeská přehlídka činoherního divadla:
- Cena za inscenaci s doporučením k účasti na celorepublikové přehlídce Divadelní Třebíč
- Cena Pavlu Švorčíkovi za režii
- Cena Pavlu Švorčíkovi za návrh scény a Ireně Vylíčilové za kostýmy
- Čestné uznání Janě Soukupové za vytvoření postavy Anděla
- Čestné uznání Ivetě Suchánkové za vytvoření postavy Marie

Termíny zájezdových představení sjednává, Vaše dotazy zodpoví a další informace Vám sdělí produkční tohoto představení: Zdeněk Vylíčil - mobil: 603 856 378, telefon do zaměstnání: 499 826 407 e-mail: divadloupice@seznam.cz

Podmínky

technické a provozní
- jeviště: šířka min. 7 m, hloubka 6 m, výška (pohled) 3,5m horizont, boční výkryty, průchodné zákulisí
- jevištní zařízení: 6 ks praktikáblů (2 x 1 x 120, 2 x 80, 2 x 40 cm - není podmínkou, přivezeme vlastní)
- světla: základní světelný park , stmívač
- přístup techniků na jeviště min 2 hodiny před začátkem
- šatna pro 25 herců
finanční
- cena představení: 2.000 Kč (bez dalších výdajů na půjčovné kostýmu apod.)
- úhrada dopravy (autobus)
- zajištění a úhrada večeří pro herce a techniku po představení (cca 35 osob)
- na vyžádání můžeme zaslat plakáty A1 (cena: 10 Kč/ks)

 

Reprízy

Představení v Úpici:

Premiéra: 22. prosince 2006
1. repríza: 29. prosince 2006
2. repriza: 2. února 2007
3. repríza: 22. prosince 2007
4. repríza: 28. prosince 2007
5. repríza: 21. prosince 2008
6. repriza 16. prosince 2009

Další reprizy:

Třebechovice 1. prosince 2007
Jilemnice 6. prosince 2007
Vrchlabí 9. prosince 2007
Trutnov 14. prosince 2007
Červený Kostelec 1. března 2008 - východočeská přehlídka činoherního divadla
Hradec Králové 29. června 2008 - v rámci divadelní open air přehlídky
Nový Bydžov 7. prosince 2008
Žacléř 19. prosince 2009
Swidnica (PL) 20. prosince 2009

Navigace

Kontaktní informace

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:47466014