Každý něco pro vlast 2012

Václav Kliment Klicpera

Úvodní slovo

Proč hrajeme zrovna tuhle hru?

Když jsem před lety připravoval pořad 650. výročí první písemné zmínky o Úpici, narazil jsem v místní kronice na pasáž z počátku devatenáctého století, která pojednávala o události, na kterou občané města nemusí být zrovna hrdi. Stalo se totiž, že tehdejší starosta města Nyklíček ještě s dalšími radními rozprodávali městský majetek. Stržené peníze však neodváděli do městské pokladny, ale dělili se o ně mezi sebou. Došlo to tak daleko, že Úpici málem přivedli na buben a musela zasáhnout náchodská vrchnost. Hned jsem si vzpomněl, že podobný příběh vlastně znám, že něco podobného popsal kolem roku 1814 Václav Kliment Klicpera. No a protože v divadelním souboru nejsem sám koho zajímá úpická historie, rozhodli jsme se, že s tímto příběhem seznámíme i vás. Takže vážení spoluobčané i přespolní, takhle to vypadá, když dělá KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST. (režisér)

Produkce představení: Zdeněk Vylíčil, tel. 603 856 378, e-mail:divadloupice@centrum.cz, www.divadloupice.cz

O inscenaci

autor Václav Kliment Klicpera
délka představení 105´ (včetně patnáctiminutové přestávky)
Režie Pavel Švorčík
Upravil a songy napsal E. F. Burian
Hudbu složil Karel Reiner
Kostýmy Irena Vylíčilová
Světla Karel Roubík ml. a st.
Scéna Pavel Švorčík, Irena Vylíčilová
Představení řídí Eva Jörková, Dagmar Machová, Eva Šlegrová

Osoby a obsazení

Pan správec Jaroslav Jebousek
Paní správcová Zina Rýgrová
Minka, jejich dcera Šárka Zvelebilová
Karel Jesenský, milenec Minky Lukáš Králík
Pavel Skořápka, sládek J. Kadaník/Pavel Švorčík
Josef Pytel, mlynář Pavel Mach
Pan Mláto, vinopalník Zdeněk Dietrich
Partes, učitelský mládenec Zdeněk Vylíčil
Paní Rákosová Jana Kulhánková
Paní Voříšková Irena Vylíčilová
Paní Boudová Jana Šrejberová
Paní Votrubová Pavlína Suková
Mlynářský učedník Čeněk Mach
Sladovnický učedník Martin Hůlek
Vinopalnický učedník Marek Zvelebil
Kluk Matyáš Nývlt
Služka Monika Chvojková, Petra Čapková
Prolog a hudební doprovod Eva Slaninová, Libor Truneček

Ocenění

65. Klicperův Chlumec:. 
- Libor Truneček (cena za pozoruhodný herecký výkon a hudební doprovod)
- Jana Kulhánková, Jana Šrejberová, Pavlína Suková a Irena Vylíčilová (čtyři ceny za ztvárnění rolí čtyř vdov)
- Jarda Jebousek (za ztvárnění role správce)
- Irena Vylíčilová (za návrh scény)
- Pavel Švorčík (za totéž)
 
Krajská přehlídka v Červeném Kostelci:
Čestné uznání:
- Zina Rýgrová za roli Paní správcové
- Libor Truneček za postavu Prologa
- Irena Vylíčilová za kostýmy
Krajská cena: 
- Pavel Švorčík za režii hry 

Podmínky

Technické a provozní

- jeviště: (popř.hrací plocha) 8 x 6 m, černý horizont, boční výkryty, opona se nepoužívá

- světla: základní světelný park, stmívač

- zvuk: el. přípojka (aparaturu máme i vlastní, záleží na domluvě)

- přístup techniků na jeviště minimálně 90 min. před začátkem představení

- šatny pro 25 herců

Finanční

- cena představení: (včetně půjčovného kostýmů a dopravy souboru busem)

     2.000 Kč - představení v místě vzdáleném méně než 30 km

     3.000 Kč - předtavení v místě vzdáleném do 50 km

     dohodou - předstvení v místě vzdáleném více než 50 km

- úhrada poplatků DILIA

Další podmínky

- zajištění občerstvení pro účinkující

- na vyžádání můžeme zaslat bianco plakáty A2 (cena: 10 Kč/ks)

Reprízy

Představení v Úpici:

Premiéra: sobota 28. dubna 2012 19.30 hodin

1. repriza: neděle 6. května 2012 17.00 hodin

2. repríza: 4. října 2012

Další reprízy:

6. října 2012 - Chlumec nad Cidlinou

15. října 2012 - Polička

2. listopadu 2012 - Chrudim

1. března 2013 - Malé Svatoňovice

15. března 2013 - Červený Kostelec

 Další reprízování této inscenace bylo ukončeno z důvodu odstěhování se Lukáše Králíka a Šárky Zvelebilové do Prahy.

Navigace

Kontaktní informace

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek

Chelčického 216, 542 32 Úpice
IČ:47466014