2009 - Komedie o strašidle

Autoři: Leonard a Zdenka Walletzkých volně podle Plauta
 

  Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotníků - Komedie o strašidle  
Osoby   Obsazení
Theopides, aténský kupec ............... Zdeněk Dietrich
Tranio, otrok Theopidův ............... Pavel Mach
Grumio, otrok Theopidův ............... Zdeněk Vylíčil
Filoches, syn Theopidův ............... Milan Nývlt
Filetia, milenka Filochesova ............... Jana Soukupová
Skafa, služka Filetiina ............... Irena Vylíčilová
Kalimates, přítel Filochesův ............... Pavel Švorčík
Delfia, milenka Kalimatova ............... Pavlína Suková
Vanisca, otrokyně Kalimatova ............... Eva Jörková
Pinasca, otrokyně Kalimatova ............... Jana Sedláčková
Simo, soused ............... Libor Truneček
Hlas - žena Simova ............... Zina Rýgrová

 

  Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotníků - Komedie o strašidle  
Návrh a výroba kostýmů ............... Irena Vylíčilová
Návrh scény ............... Zina Rýgrová, Pavel Švorčík
Výroba scény ............... Pavel Mach, Valentin Kornějev, Zdeněk Dietrich
Světla ............... Karel Roubík st., Karel Roubík ml.
Zvuk ............... Jiří Rýgr
Nápověda ............... Jana Kulhánková, Jana Šrejberová
Inspice ............... Jana Šrejberová
Režie, úprava a produkce ............... Zina Rýgrová


 

  Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotníků - Komedie o strašidle  


Pár slov o autorech, hře a tak...

Leonard Walletzký je jedním z příkladů přerodu původně amatérského herce a režiséra v profesionálního divadelníka. Jako amatér působil v Divadelním studiu Josefa Skřivana v Brně (1957-72), byl předsedou krajského poradního sboru pro divadlo KKS Brno, členem krajských porot, lektor Letních hereckých škol KKS (1975-85), členem ústředního poradního sboru pro divadlo ÚKVČ (1977-80). V letech 1980-85 pak působil jako umělecký šéf a režisér profesionálního Satirického divadla Večerní Brno. Spolu se svou manželkou Zdenkou na začátku 70. let upravili text Plautovy hry Komedie o strašidle.
Titus Maccius Plautus (asi 254 př. Kr. - 184 př. Kr.) - římský dramatik, mistr antické komiky. Každá Plautova komedie je jedinečná - z hlediska tématiky u něho nalezneme komedii charakterovou, sentimentální, intrikovou, romantickou, komedii dvojníků aj. U svých postav se Plautus nezaměřuje na jejich psychologický vývoj, ale především na typické charaktery. Mezi nejčastější typy patří vychytralý otrok, stařec, zamilovaný mladík, kuplíř aj. Nejoblíbenější postavou je právě vychytralý otrok, který u Plauta bývá hlavním zdrojem komična. Tento prolhaný ničema si neustále k radosti diváka dělá legraci ze svých pánů, kteří u něho nepožívají žádné úcty. Je k nim jízlivý a zachází s nimi jako se sobě rovnými. Většinou pomáhá mladíkovi, který usiluje o získání milenky nebo jisté peněžní částky, kterou potřebuje k vykoupení této hetéry od kuplíře. Otrokovi jde vždy hlavně o vlastní prospěch - mladíkovi nepomáhá kvůli náklonnosti či přátelství, ale aby si zachránil kůži a unikl trestu. Pud sebezáchovy ho tak nutí spřádat jednotlivé lži, až je děj plný zdařilých zápletek.

A tak je tomu i v Komedii o strašidle. Děj se neodehrává v konkrétním čase ani na konkrétním místě (jen přibližně - v přístavním městečku v době antické). Ve hře se představí řada postaviček různého věku, vlastností, charakteru... - tyto typy se objevují v každé době. 
A ten, kdo umí „šikovně" lhát, vykroutí se i z notně ošemetných situací. I to platilo za dob Plautových a bohužel to platí také dnes. Tím vším je tato komedie nadčasová - dnešního diváka může pobavit, může v ní objevit podobenství s řadou svých současníků a třeba i situace, které se staly jemu samotnému. Proto si tedy pro jistotu, milí diváci, zkuste občas připomenout, že: Kdo má máslo na hlavě, ať raději mlčí!

 

Inscenaci Komedie o strašidle jsme připravovali skoro přesně po 185 letech od chvíle, kdy se objevila zmínka o prvním ochotnickém počinu v Úpici. Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotníků (jednoduše - náš úpický divadelní spolek) si na přelomu let 2008/09 totiž připomíná 185. výročí vzniku ochotnického divadla v Úpici. Komedie o strašidle však není „velká výroční" hra, prostě jsme chtěli realizovat další představení, při kterém se budou diváci bavit a které bude bavit i nás. A snad se to podařilo. Premiéra byla v úpickém divadle 14. února 2009. Setkala se s výborným ohlasem. Stejně tak i obě reprízy 20. a 21. března. Mezitím (28. února) jsme se s touto inscenací zúčastnili také Východočeské postupové přehlídky amatérského činoherního divadla v Červeném Kostelci. I tam byla Komedie o strašidle divácky úspěšná a velice kladně ji ohodnotila také odborná porota, která nám udělila cenu za inscenaci a doporučila naši „Komedii" k postupu na národní přehlídku Divadelní Děčín. Dále porota udělila cenu za režii Zině Rýgrové a ceny za herecké výkony Pavlu Machovi a Pavlu Švorčíkovi.
To byl velký úspěch! A my se už těšíme, že se naše Komedie o strašidle bude divákům líbit na našich štacích v dalších městech a obcích.

  Divadlo Aloise Jiráska Úpice - Jednota divadelních ochotníků - Komedie o strašidle  

Podmínky pro zájezdová představení:
technické a provozní

- jeviště: šířka 8 m, hloubka 6 - 7 m
- světla: základní světelný park, stmívač 
- zvuk: minidisk, reprobedny + související zvukový aparát pro reprodukovanou hudbu
(můžeme vzít i vlastní) 
- přístup techniků na jeviště 2 hodiny před začátkem
- šatny pro herce
finanční
- cena představení: 2.000 Kč
- úhrada dopravy (autobus)
- úhrada poplatků DILIA (12 % z hrubé tržby)
další podmínky
- zajištění a úhrada večeří pro herce a technický personál (celkem 17 - 18 osob)
- na vyžádání můžeme zaslat plakáty A2 (cena: 10 Kč/ks)

Představení v Úpici:

Premiéra:

Premiéra: sobota 14. února 2009
1. repríza: pátek 20. března 2009
2. repríza:

sobota 21. března 2009

Další reprízy:

Červený Kostelec - 28. února 2009 (Východočeská divadelní přehlídka)
Třebechovice - 31. října 2009
Trutnov - 12. listopadu 2009
Police nad Metují - 13. listopadu 2009
Meziměstí - 21. listopadu 2009
Jilemnice - 6. března 2010
Hořice - 14. dubna 2010
Nová Paka - 24. dubna 2010

Získaná ocenění:
Ceny udělené porotou na krajské přehlídce v Červeném Kostelci: 
- Cena za režii - Zina Rýgrová
- Cena za roli Trania - Pavel Mach
- Cena za roli Kalimata - Pavel Švorčík
- Cena za inscenaci
- Doporučení (na 2. - 3. místě) na národní přehlídku Divadelní Děčín

Termíny zájezdových představení na sezónu říjen 2009 - květen 2010 (případně také na 
pozdější termín) sjednává, Vaše dotazy zodpoví a další informace Vám sdělí produkční 
představení: Zina RÝGROVÁ - mobil: 605 514 212, e-mail: rygrova@dktrutnov.cz

Osoby a obsazení

Dietrich Zdeněk

Theopides, aténský kupec, scéna

Jörková Eva

Vanisca, otrokyně Kalimatova

Mach Pavel

Tranio, otrok Theopidův, scéna

Roubík Karel

osvětlovač

Roubík Karel ml.

osvětlovač

Rýgrová Zina

Hlas - žena Simova, režie, produkce

Sedláčková Jana

Pinasca, otrokyně Kalimatova

Suková Pavlína

Delfia, milenka Kalimatova

Šrejberová Jana

inspice, nápověda

Švorčík Pavel

Kalimates, přítel Filochesův, scéna

Vylíčil Zdeněk

Grumio, otrok Theopidův

Vylíčilová Irena

Skafa, služka Filetiina, kostýmy

Nývlt Milan

Filoches, syn Theopidův

Soukupová Jana

Filetia, milenka Filochesova

Truneček Libor

Simo, soused